Mediacje i Rozwody

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Naszym atutem jest kompleksowość działań, zaangażowanie i indywidualne podejście oraz wieloletnie doświadczenie.

Nasz Zespół:

mgr Joanna Włoch

Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, posiadam dyplom z pedagogiki specjalnej oraz kwalifikacje z socjoterapii i terapii zajęciowej. Skutecznym terapeutą oraz mediatorem czynią mnie jednak zdobyte w różnych obszarach doświadczenie zawodowe i profesjonalizm. Pracowałam jako socjoterapeuta, pedagog, szkoleniowiec, specjalista od komunikacji. Przez lata pracy jako społeczny kurator sądowy , rozwijałam swój warsztat oraz zdobywałam praktyczne doświadczenie. Jestem osobą umiejącą obniżyć negatywne emocje, szczególnie w sytuacjach trudnych czy kryzysowych.

mgr Małgorzata Ciechańska

Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej otrzymałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, jestem dyplomowanym hipoterapeutą. Specjalizuje się w pracy z rodzinami, które mają dzieci ze specjalnymi potrzebami w tym autyzmem, Zespołem Aspergera czy niepełnosprawnością intelektualną. Mam wiedzę i doświadczenie, które pozwala mi wspierać rodziców adopcyjnych w samym procesie adopcji oraz radościach i trudach wychowawczych. Jestem osobą, której zawód jest pasją, a praca spełnieniem i powołaniem.

WKRÓTCE!

Oferta:

Oferujemy profesjonalne, merytoryczne, skuteczne mediacje sądowe oraz pozasądowe z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, o zapłatę oraz w sprawach nieletnich.

Świadczymy również kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysów małżeńskich, separacji, rozwodu, ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi, alimentów czy porad pedagogiczno-terapeutycznych.

Mamy przekonanie, że można prowadzić dialog, mediacje, rozmowy, które pozwolą zakończyć trwający spór czy konflikt w sposób zadowalający dla stron z ich udziałem i w ramach ich suwerennych decyzji.

Kliknij w baner i dowiedz się więcej!

Cennik:

Wszystkie dodatkowe informacje w sprawie płatności, chętnie udzielimy osobiście, telefonicznie czy mailowo.

Zapraszamy do kontaktu!

 • Mediacje ze skierowania sądowego:

  Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń. Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

  Wynagrodzenie mediatora wynosi:
  -150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne,
  -100 zł za każde kolejne (łącznie nie więcej niż 450 zł),
  -1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego), jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych,
  -Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

  Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
  Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

 • Mediacje pozasądowe, wsparcie przy rozwodzie:

  -200 zł, jedno spotkanie do 120 minut (nie zależnie od typu: mediacyjne, terapeutyczne, doradcze),
  -100 do 500 zł przygotowanie pisemnych projektów planów wychowawczych, opinii, diagnoz, ugód.
  PAKIETY:
  -500 zł pakiet 3 spotkań do 120 minut każde (nie zależnie od typu: mediacyjne, terapeutyczne, doradcze),
  -900 zł pakiet 3 spotkań + kompletny projekt planu wychowawczego.

 • Dodatkowo w mediacjach pozasądowych:

  -100 zł opłata wstępna jest uiszczana na pokrycie kosztów mediacji, w szczególności na przygotowanie i doręczenie pism w sprawie o mediację,
  -100 zł porozumienie mediacyjne i jego podpisanie,
  -Mediacje gospodarcze - koszt mediacji ustalany jest indywidualnie w zależności od istoty i złożoności sprawy,
  -Opłata za mediację cywilną z określoną wartością przedmiotu sporu wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 5.000 zł za całość postępowania mediacyjnego. Koszt sporządzenia porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej) wynosi 150 zł.

Współpraca:

Będzie nam bardzo miło nawiązać współpracę z Kancelariami czy podmiotami, które szukają dla swoich klientów profesjonalnych mediatorów sądowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego czy w sprawach nieletnich.

Proponujemy szeroką ofertę wsparcia klientów w sytuacji rozwodu. Jesteśmy do dyspozycji zarówno w obszarze negocjacji czy mediacji planów wychowawczych, alimentów, podziału majątku ale również profesjonalnego wsparcia terapeutycznego, porad wychowawczo-pedagogicznych, informacji na temat wizyty kuratora sądowego, specyfiki podejścia do dzieci ze specjalnymi potrzebami jak autyzm czy Zespół Aspergera oraz rodzin adopcyjnych.

Mamy przekonanie, że będziemy stanowić rozszerzenie i uzupełnienie Państwa oferty z korzyścią dla klientów.

Zapraszamy do kontaktu!

Joanna Włoch

 • tel: 797 820 125


 • Adres biura:
  na terenie ZIAD Bielsko-Biała: pawilon - I, lokal 114 (parter)
  aleje Armii Krajowej 220
  43-316 Bielsko-Biała
 • (proszę o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo)


 • Możliwość dojazdu do miejscowości w promieniu do 30 km,
 • Możliwość kontaktu za pomocą Skype
 • adres Skype: Mediator Joanna Włoch

* - Pola wymagane.